Infotrek är en ledande kunskapspartner inom SAS.

Data Management

För att få utväxling och precision på sin analys krävs en bra förståelse och hantering av sitt data (eller sin information). Infotrek har en gedigen erfarenhet att bygga robusta analyslösningar där datahantering är grunden.

Analytics

Var man än vänder sig idag pratas det om analys. Ständigt ökande datamängder leder till att våra kunder måste ta till nya metoder för att skapa information. Där det tidigare räckte med enklare rapporter vill man idag utveckla verksamheten med prognoser, textanalyser eller bygga smart AI-lösningar.

Platform

Några av de utmaningar som organisationer i dag ställs inför är hantering av stora och komplexa datamängder, svårigheter att skala upp sin arkitektur utifrån begränsningar i hårdvara och budget, samt snabb förändringstakt med ökande och nya krav på uppföljning av affären. SAS plattformen erbjuder en solid framtidssäkrad infrastruktur, som adresserar och löser alla typer av analytiska utmaningar.

Customer Intelligence

Att förstå sina kunders beteende är idag helt avgörande. Kunskapen om varför kunderna beter sig på ett visst sätt gör det möjligt att anpassa sig för att möta deras behov och krav. Ett bra beslutsunderlag är inte bara informerande, det är även vägledande för beslutsfattande personer i organisationen samt helt avgörande för att driva bättre affärsbeslut och mätbara resultat.

Visualisering

Verktyg som SAS Visual Analytics låter vem som helst att snabbt skapa visualiseringar av sin information – det är nästan lite för enkelt.

Hur säkerställer man till att innehållet är relevant och budskapet lätt att förstå?

Hands-on utbildningar

För användare som vill komma igång med ett nytt SAS verktyg, är tänkta som ett komplement till SAS standardkurser och man arbetar med egen dator, eget data och egna frågeställningar.

I nuläget erbjuder vi hands-on utbildning för

  • SAS Visual Analytics
  • SAS Enterprise Guide och SAS Add-in för Microsoft Office
  • SAS Studio

BIP Utbildning & Coaching

Infotreks BIP metod erbjuder ett agilt angreppssätt för att snabbt utveckla nya analyser och visualiseringar tillsammans med verksamheten.

Vi erbjuder utbildning och coaching i BIP metodens olika steg

  • Behov
  • Informationsmodell
  • Prototyp

Behörigheter & Roller

Utnyttja SAS-installationens fulla potential utan att kompromissa med säkerheten. Effektiv användning ställer krav på rätt behörigheter och individuellt anpassad tillgång till information.

Säkerhetsgenomgången inkluderar bland annat:

  • SAS Metadata
  • Hostkonfiguration
  • Webserver
  • Integration med andra system

Vi har praktisk erfarenhet inom ett brett spektrum av branscher och områden

GDPR

IFRS9

Credit Scoring

Solvens

AML