Hälso- och sjukvård

Infotrek har under många arbetat med två av Sveriges största sjukvårdsregioner.

Målet har varit att tillsammans utveckla möjligheter till att göra datadrivna analyser för att nå mål som ökad tillgänglighet, valfrihet och kvalitet och förbättrad hälsa. Båda regionerna använder SAS som analysplattform och Infotrek har stöttat kring arkitektur, data management men också utveckling och förvaltning av analysapplikationer på själva SAS plattformen.

Bland resultaten av de nya analysverktygen finns t.ex. kortade ledtider i cancervården, förbättrad ekonomisk uppföljning, övervakning av influensan i realtid och mer exakt prognostisering av framtida vårdbehov.

IFRS9

Infotrek hade en central roll i framtagandet av en heltäckande IFRS9 lösning hos en av Sveriges ledande banker. Vi involverades i ett tidigt skede för att stödja upphandlingsprocessen och har som kravställare, utvecklare, arkitektstöd och projektledare starkt bidragit till en framgångsrik leverans.

Lösningen som togs fram svarar upp mot väldigt hårt ställda krav när det gäller flexibilitet, prestanda, spårbarhet och funktionalitet. Den används av ett stort antal olika legala entiteter och interagerar med stora delar av organisationen. Ny funktionalitet har möjliggjort helt nya och långt mer effektiva kredit- och rapporteringsprocesser.

CRM hos Retail och Bank

Att möta sin kund med personligt och rätt erbjudande i rätt kanal är en viktig uppgift hos flera av våra uppdragsgivare. Genom att göra prediktiva modeller, scoringmodeller och skapa insikter om sina kunder ökar träffsäkerheten i kampanjer och därmed responsen, vilket i sin tur leder till högre intäkter.  Inom Customer Intelligence arbetar vi tätt tillsammans med CRM/kundanalytiker för att möjliggöra detta.

Målet är att den iterativa processen ska vara så automatiserad som möjligt för att kunna utvärderas och optimeras. Vi använder framför allt SAS verktyg och har erfarenhet av implementationer av SAS CI 360.

Infotrek har även byggt applikationer som effektiviserar arbetet för de som bygger och planerar kampanjer, tar fram content och utvärderar genomförda kampanjer.