Ylva Andersson

VD för Infotrek

Ylva är van att leda större projekt med flera utvecklare. Med sin bakgrund som SAS utvecklare har hon förmågan att sätta sig in i kundens problem och hjälpa till att designa lösningar som täcker både verksamhetens behov och IT-sidans krav på god förvaltningsbarhet.

Robert Arvekvist

SAS Utvecklare med Analysfokus

Robert är med sin noggrannhet och sitt intresse för siffror mycket uppskattad hos analytiker och hos verksamheten. De senaste åren har han främst arbetat med analytiska modeller och dataintegration inom bank och försäkring. Robert ansvarar för vår analys fokusgrupp.

Peter Blomqvist

SAS Utvecklare inom Data Management

Med stort engagemang och ansvar tar Peter sig an större projekt och mer koordinerande roller. Tidigare stora uppdrag har handlat om solvensfrågor och riskhantering inom bank, finans och försäkring.

Fredrik Englund

SAS Utvecklare och Utbildare inom BI och Visualisering

Fredrik är med sitt tydliga och effektiva sätt mycket efterfrågad både i utvecklingsprojekt och när det gäller hands-on utbildningar eller agila kravworkshops. Han är en av Sveriges främsta SAS Visual Analytics experter och han driver vårt Visualiseringsfokus.

Joakim Englund

SAS Utvecklare med Analysfokus

Joakim är en självgående och skarptänkt utvecklare som har erfarenhet från bank, offentlig förvaltning och läkemedel. Fokus ligger på databasprogrammering, integrering, rapportutveckling och statistisk analys.

Jenny Espling

Jenny Espling

SAS Utvecklare, Teknisk projektledare och Arkitekt

Jenny är organiserad och driven och hjälper till att styra upp processer och dokumentation i alla projekt som hon tar sig an. Fokus ligger på uppbyggnad och vidareutveckling av datalager men arbetar gärna med teknisk projektledning, utbildning och arkitektur.

Per Haglund

SAS Arkitekt och Teknisk projektledare

Per har med stor kunskap och erfarenhet av SAS plattformen gått in i rollen som SAS Advisor hos flera av våra viktigaste kunder. Han hjälper till att hitta rätt lösningar för kundens analysutmaningar, med verktyg som t.ex. SAS Visual Analytics och SAS Viya. Fokus ligger på rådgivning kring arkitektur, migrering och konfigurering. Per ansvarar för vår Plattformsfokusgrupp.

Anders Hastig

SAS Utvecklare inom Data Management

Anders är mycket uppskattad av sina kunder, främst för att han tar stort ansvar och har lång erfarenhet av systemutveckling, i huvudsak inom Telekomsektorn. En driven systemutvecklare som gillar att jobba med kundkontakt, systemförvaltning, installation och konfigurering av SAS programvara.

Linus Hjorth

Lösningsarkitekt inom Data Management och Analys

Linus kan hela utvecklingskedjan och hjälper sina kunder koppla samman behoven med design och konstruktion av lösning. Arkitektur, design, informations- och datamodellering. Gärna med Data Vault. Linus ansvarar för vår Data management fokusgrupp och agerar ofta arkitekt i våra egna projekt.

Edward Koser

SAS utvecklare inom Business Intelligence

Edward har lång erfarenhet av arbete med kravhantering, analys, design, och systemutveckling av Data Warehouse och Business Intelligence lösningar. Under de senaste åren har Edward jobbat mycket med open source, webbapplikationer och teknisk design/arkitektur i miljöer med stora datamängder. Edward uppskattas av våra kunder för sin effektivitet.

Jon Laurent

SAS Utvecklare inom Data Management

Jon har arbetat länge med Data Warehouse och Business Intelligence lösningar baserade på SAS och då främst inom bank och under de senaste åren med försäkring. Jons erfarenhet och trygga sätt gör honom till en stark lagspelare och uppskattad mentor. Intresse för analys och visualisering.

Erik Liljeblad

SAS utvecklare med Analysfokus

Eriks erfarenhet finns inom flera branscher såsom bank och finans, media och hälsovård. Fokus för närvarande på analys med SAS Visual Analytics. Erik drivs av att lära sig nytt och har precis avslutat sin SAS Analytics Value training for Datascientists. Tidigare erfarenhet av DM Studio, CRM, CI och kampanjhantering.

Pål Lindberg

SAS utvecklare inom Data Management

Pål tar med sitt pedagogiska och lugna sätt ofta rollen som mentor hos våra kunder. Pål har lång erfarenhet av analys, systemdesign och utveckling av Data Warehouse och Business Intelligence lösningar inom finansiell sektor och telekom. Fokus just nu är visualiseringar med hjälp av SAS VA.

Mattias Moliis

SAS utvecklare och Plattformsadministratör

Mattias går med sitt lugn och sin erfarenhet av olika SAS verktyg och plattformar lätt in i många olika typer av roller hos våra kunder. Specialintresse för visualisering av datalager i form av rapportering och analys och arbetar lika gärna med att bygga upp en BI-lösning som med att förbättra en befintlig.

Niclas Nordenberg

SAS utvecklare med Analysfokus

Statistiker och analytiker med fokus på verksamhetens behov. Niclas har ofta roller som systemarkitekt och utvecklare och har drivit flera projekt inom Data Warehouse och Solvens, främst inom Bank- och försäkring. Niclas är van att arbeta nära analytikerna och är uppskattad för engagemang och intresse för resultatet.

Andreas Psaros

SAS Utvecklare och Lösningsarkitekt

Andreas har också en bakgrund som entreprenör och intraprenör, och har drivit både interna och externa innovativa utvecklingsprojekt inom Data Management och Visualisering. Andreas har ett starkt driv och mycket lätt för att sätta sig in i nya uppgifter.

Jenny Söderberg

SAS utvecklare med BI och CI fokus

Jenny har en lång och gedigen erfarenhet inom Business Intelligence, expertis inom Customer Intelligence, databasdriven marknadsföring, samt deltagit i ett antal projekt inom optimering av kundkommunikation. Jenny är mycket effektiv och driver projekt självständigt men är också van att köra utbildningar och hands-on workshops.

Gunnar Temnell

Utvecklare och systemarkitekt

Gunnar har ansvarat för utvecklingen av flera stora system för performance- och quality management. Lång erfarenhet av projektledning och teamledarskap, med bred internationell erfarenhet från främst Telekomsektorn. Behärskar 10+ programmeringsspråk och har stor teknisk kompetens. Gunnar har starkt kundfokus och ger sig inte förrän han löst kundens problem eller behov.

Lars Tynelius

Utvecklare och systemarkitekt

Lars har med sin erfarenhet och sitt stora teknikintresse en stor förståelse för data warehouse-applikationer med inriktning mot arkitektur, behörigheter och skräddarsydda klientlösningar. Lars har under de senaste åren självständigt utvecklat större webbapplikationer med stort affärsvärde för våra kunder.

Richard Vereby

Analytiker inom Risk och Finans

Stor erfarenhet av projektledning, och arbetar gärna med hela projektcykeln från verksamhetens behovsanalys till implementering, test och förvaltning. Richard har med sin kunskap inom risk, agerat expert och Trusted Advisor i ett flertal regulatoriska projekt hos våra bankkunder.

Mattias Westin

SAS Utvecklare och Arkitekt

Mattias har gedigen erfarenhet inom både behovsanalys, design och implementation, och arbetar även med dataintegration. Med sin innovativa förmåga och sitt tekniska kunnande tar Mattias oftast expertroller som designer och arkitekt men gärna också applikationsutvecklare.

Martin Wiesgickl

SAS Utvecklare och Arkitekt

Martin har många års erfarenhet av kravhantering, analys, design och utveckling av Data Warehouse och Business Intelligence, främst inom telekom. Eftersom Martin drivs av ett starkt tekniskt intresse är han mycket proaktiv när det gäller effektiviseringar eller annan problemlösning, vilket uppskattas mycket av våra kunder.

Anders Carlsson

Kvantitativ analytiker

Anders har stor erfarenhet av kreditriskmodellering och analysarbete inom banksektorn. Tycker om att sätta sig in i nya frågeställningar och att lösa problem med hjälp av kvantitativa metoder på att pragmatiskt och ändamålsenligt sätt. Oftast tar Anders en projektroll men han har även erfarenhet av att arbeta i en linjeroll med ansvar för specifika funktioner inom den löpande verksamheten.

KUNSKAP, ERFARENHET
OCH
CERTIFIERADE

  • SAS Certified Base Programmer for SAS 9
  • SAS Certified Data Integration Developer for SAS 9
  • SAS Certified Data Quality Steward for SAS 9
  • SAS Certified BI Content Developer for SAS 9
  • SAS Certified Platform Administrator for SAS 9
  • SAS Certified Visual Business Analyst: Exploration and Design Using SAS Visual Analytics
  • SAS Certified Statistical Business Analyst Using SAS 9: Regression and Modeling