Vill du få ut mer av ditt SAS-system?

Kompletta paketlösningar till fast pris

Infotrek har Sveriges tyngsta spetskompetens inom SAS Business Analytics. Våra paketerade lösningar är baserade på best practice och lång branscherfarenhet från både finans, försäkring, telekom och offentlig sektor.
Här gäller fast pris vid projektstart, korta ledtider och minimal belastning på interna resurser.

QUICKSTART SAS VISUAL ANALYTICS
Vi hjälper er komma igång på tio dagar med visuella analyser av hela datamängden! Läs mer →

VISUAL ANALYTICS TESTDRIVE
Nyfiken på SAS VA? Testkör och upptäck möjligheterna med obegränsad tillgång i en vecka. Läs mer →

SECURITY REVIEW
Utnyttja SAS-installationens fulla potential utan att kompromissa med säkerheten! En komplett behörighetslösning baserad på SAS Management Console. Läs mer →

USAGE ANALYTICS
Vilka rapporter används i verksamheten, och vilka körningar tar upp onödig kapacitet? En enkel lösning för uppföljning av systemets användning och prestanda. Läs mer →

DATA WAREHOUSE AUDIT
Ineffektiv lagring, okända hårdvarufel och bristande rutiner kostar tid och pengar. En genomgång av företagets DW-miljö ger konkreta förslag för optimering av systemets prestanda. Läs mer →

Send this to a friend