Våra tjänster och kompetensområden

Våra tjänster

Infotrek är en ledande kunskapspartner inom SAS Business Intelligence. Vi ger stöd och mentorskap inom våra fokusområden, och erbjuder också teknisk projektledning. Våra konsulter stödjer ofta SAS Institute med spetskompetens inom bla systemarkitektur och Marketing Automation.

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER

• Behovsanalys och förstudier
• Arkitektur och systemdesign
• Teknisk projektledning
• Statistisk analys
• ETL och Data Integration
• Publicering och rapporter
• Utveckling av anpassade applikationer
• Konvertering och uppgradering
• Säkerhet och behörighetshantering

LÄS MER OM VÅRT ERBJUDANDE INOM:

Data Warehouse
Business Intelligence
Customer Intelligence / Analytisk CRM

Data Warehouse

Samtliga medarbetare har lång erfarenhet av de olika arbetssteg som krävs för att bygga ett Data Warehouse. Som grund för detta arbete använder vi oss av bland annat SAS Institutes iterativa projektmodell Intelligence Platform Implementation (IPI). Gärna kombinerat med agila metoder för att producera affärsvärde tidigt i projektet.

Förutom en effektiv projektmetod kräver en lyckad implementering också en beprövad arkitektur och datamodell. Modellen kan vara egenutvecklad utifrån verksamhetens krav, eller en inköpt bransch- eller funktionsspecifik modell som modifieras för att stödja projektspecifika krav. Vi har lång erfarenhet av att både utveckla kundegna modeller och anpassa inköpta, som t.ex. lösningar från SAS Institute eller IBM.

Vid implementation och konstruktion av ETL jobbar vi främst i SAS Data Integration Server. Utöver SAS egna lagringsalternativ har vi även en bred erfarenhet av andra databaser, både vad gäller extraktion och uppladdning av data. Vi har tex drivit många Data Warehouse-projekt med databaserna Oracle, SQL Server, Teradata och MySQL.

Business Intelligence

Välfungerande Business Intelligence kan presentera utvalt data på ett effektivt, attraktivt och flexibelt sätt, och ge alla delar av verksamheten rätt beslutsunderlag i rätt tid.

De ständigt ökande volymerna av information gör att det ställs höga krav på processen för att samla in och presentera rätt data. En annan utmaning är att välja och anpassa verktyg och att uppnå hög prestanda och stabilitet i en mycket komplex miljö. Central hantering av metadata och bra behörighetsstyrning är viktiga komponenter.

Infotreks konsulter fungerar ofta som kunskapspartner, och hjälper våra kunder hitta fram till rätt lösningar.

Customer Intelligence / Analytisk CRM

I dagens informationssamhälle är det viktigt att förstå kundernas beteende bättre och snabbare än sina konkurrenter. En effektiv och precis kundkommunikation är kärnan till nöjda och lojala kunder. Att träffa rätt målgrupp med rätt erbjudande minskar kostnaderna och ökar gensvaret.
För att lyckas med din kundkommunikation hjälper vi dig att identifiera grupper med liknande beteende och behov (kundsegmentering). Med hjälp av historiskt kundbeteende (scoring) kan vi förutse dina kunders framtida beteende (prognosticering). Vi arbetar med implementation av SAS Marketing Automation som är ett kraftfullt verktyg för att effektivisera och automatisera hela marknadsprocessen, från målgruppsidentifiering till utskick och responshantering. Här ingår bland annat verktygen Campaign Studio och E-mail Marketing.

• Kundbeteende, analys och segmentering
• Scoring
• Kampanjhantering
• Mailhantering
• Prognostisering
• Webanalys

Send this to a friend