Partners, kunder och uppdrag

Bred branschkunskap

Infotreks konsulter kombinerar kvalificerad spetskompetens med lång branscherfarenhet, som sparar tid i projekten och ger bättre lösningar.

Nedan följer ett antal exempel på Infotreks kunder och uppdrag:

SAS Institute //

Vi stödjer SAS Institute med spetskompetens inom tex systemarkitektur och Marketing Automation.
Infotrek är medlem i SAS Alliance.

Energimyndigheten //

Infotrek har byggt Energimyndighetens nya datalager för analys, prognostisering och statistikproduktion. Infotrek har haft en bred teknisk arkitektroll som inkluderat modellering av databasen, samt även ansvar för utförande, drift och rapportering. Vi har idag en fortsatt rådgivande roll för vidare konfiguration av den officiella Energistatistiken.

”Infotrek är både vår leverantör och en nära kunskapspartner sedan många år. Infotrek bidrar med värdefulla SAS-relaterade lösningar kring både utveckling och förvaltning av myndighetens datalager för energistatistik. Deras kunniga medarbetare är lätta att samarbeta med och lyhörda inför våra behov och krav.” Jonas Paulsson, Energimyndigheten

Hi3G //

Infotrek är en viktig del i utförandet av Hi3Gs BI strategi. Fokus ligger på effektiv hantering av telekombranschens stora datamängder och komplexa integrationer. Vi optimerar fortlöpande alla processer och flöden för att maximera tillgängligheten och lättheten att konsumera information och skapa värde åt affären. Infotrek stöttar Hi3G genom hela kedjan från analys till design, utveckling och test.

Region Uppsala//

Region Uppsala förbättrar sitt beslutsstöd med en SAS-plattform för främst Visual Analytics. Installationen hanterar hela landstingets data och har en stor användarbas. SAS Institute ansvarade initialt för installation och konsultstöd för utveckling. Infotrek har därefter stått för efterföljande konfigurering och en omfattande behörighetshantering. Infotrek svarar också för överlämning av systemadministrativa uppgifter till Landstinget för egen förvaltning.

”Vi uppskattar särskilt Infotreks goda stöd under implementeringsfasen. Vi har haft snabb och flexibel tillgång till Infotreks breda SAS-kompetens.”  Kerstin Högberg, Region Uppsala

AFA Försäkring //

Infotrek hjälper AFA Försäkring med kravinsamling, förstudier och rapportutveckling i nära samarbete med verksamheten. Vi skapar underlag för att förbättra processer och minska handläggningstider, vilket ger AFA's kunder bättre service.
Infotrek medverkar även i AFA's stora Solvens II-projekt där vi ansvarar för utvecklingen av gränssnitten mot SAS® Risk Management for Insurance.
Tidigare haft Infotrek också haft rollerna systemarkitekt och teknisk projektledare för AFA Försäkrings företagsgemensamma datalager.

Stockholms Läns Landsting //

Infotrek är strategisk leverantör av utveckling och förvaltning kring SLL:s gemensamma uppföljningsplattform - GUPS som hanterar rapportering av vårdrelaterad information. Infotrek har också tagit fram Landstingets applikation för leverantörsuppföljning.

"Infotrek levererar alltid, genom sina trevliga medarbetare, både spets och breddkompetens kring SAS som bidrar till snabb och säker utveckling och förvaltning av våra system."  Hans Helander, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Stockholms Läns Landsting

Send this to a friend