En engagerad utvecklingspartner

Kunskap och behovsförståelse

Infotrek ska vara den närmaste och mest betrodda partnern för den som ansvarar för att BI fungerar och levererar, oavsett om du befinner dig på tekniksidan eller i verksamheten. Vi är en kunskapspartner som hjälper våra kunder hitta rätt lösningar för sina behov.

Infotrek vänder sig främst till större organisationer med komplexa system och höga krav. Vi säkerställer att BI-systemen fungerar optimalt och levererar det verksamheten behöver. Det är också till oss andra konsulter vänder sig när de behöver en mer senior specialist.

Utvecklarfokus

Vi är systemutvecklare, arkitekter och analytiker. Många av oss har en bakgrund som ekonomer, men vi söker inte rollen som managementkonsulter och strävar inte efter att förändra våra kunders affärsmodell eller organisation. Vi bygger effektiv och välfungerande Business Intelligence.

Erfarna konsulter bygger effektivare lösningar

Vi har bara erfarna konsulter för vi vet att det lönar sig för våra kunder. Förståelse för verksamhetens behov är den rakaste vägen till effektiva lösningar.

Infotreks kärna är kopplingen mellan vår partnerskapsmodell och nytta för våra kunder. Alla våra konsulter är aktiva delägare. Vi är engagerade, självgående och ansvarstagande, och just det gör oss till en trygg samarbetspartner.

 

Vi ställer krav på våra konsulter

För oss gäller öppet och prestigelöst samarbete. Vi förklarar gärna, och hjälper våra kunder se sina behov och hitta fram till rätt lösningar. Vi är positiva och sociala lagspelare som stärker ditt team.

Send this to a friend