Konsultprofiler

Vi har bara seniora konsulter

Alla Infotreks konsulter är självgående och ansvarstagande lagspelare. De flesta är vana vid projektansvar och behärskar alla steg från behovsanalys och kravhantering - över systemarkitektur, design och utveckling - hela vägen till test och implementering.

Välkommen att kontakta oss för kompletta CV:n.

Ylva Andersson
YLVA ANDERSSON

VD för Infotrek. Ylva är van att leda större SAS-projekt med flera utvecklare. Designar och utvecklar beslutstödsystem som täcker både verksamhetens behov och IT-sidans krav på god förvaltningsbarhet. Systemarkitekt och teknisk projektledare. SAS-erfarenhet sedan 1993.

Exempel på anställningar och projekt: Tele2, Telia Mobile, Finansdepartementet, SEB, Stockholms Läns Landsting.

Tekniker: SAS programvara och lösningar, Design och modellering

VD: Ansvarig för kontrakt och avtal. Kontakta mig →

 

Robert Arvekvist
ROBERT ARVEKVIST

Robert har arbetat med SAS sedan 2002 och är inriktad på statistisk analys och programmering. Idag är huvudområdet systemutveckling inom data warehouse med fokus på dataintegration och kvalitetssäkring.

Exempel på anställningar och projekt: AFA Försäkring, SEB, Tele2, AstraZeneca, SCB, Nordea, KnowIT

Tekniker: SAS programvara och lösningar, Unix, IBM Unica, Enterprise Miner

 

Peter Blomqvist
PETER BLOMQVIST

Peter har lång erfarenhet inom beslutsstöd, främst inom Data Integration och Data Management. De senaste större uppdragen har handlat om solvensfrågor och riskhantering inom bank, finans och försäkring. Peter har även hållit många utbildningar på SAS Institute, och hunnit vistas några år i den teknikintensiva online-gaming branschen. Arbetat med SAS sedan 2007.

Exempel på anställningar och projekt: SAS Institute, Nordea, SEB, SEB Tryggliv, bwin Games, Ericsson, Försäkringskassan, Post Nord, Volvo Finans.

Tekniker: SAS Credit Scoring Solution, SAS FRSII, Unix, MySQL, SQL Server, Teradata, Oracle, Basel II, Solvency II.

 

Fredrik Englund
FREDRIK ENGLUND

Arbetat med SAS sedan 1997, främst inom telekom, bank och försäkring. Fokus på analys och rapportering, samt arbete med behörighetsmodeller och säkerhet. Van utbildare som även arbetat med projektledning med agila arbetssätt.

Exempel på anställningar och projekt: Nordea Finans, AFA Försäkring, ICA, Telia Mobile, Telia Systems, Visual Wireless, Stockholm Energi

Tekniker: SAS (Utbildar och jobbar mycket med Visual Analytics, Enterprise guide, och Add-in for office), Unix, VBA, HTML, CSS, Javascript, AJAX, OLAP, MDX

 

Joakim Englund
JOAKIM ENGLUND

Har arbetat med SAS Data Warehouse och Business Intelligence sedan 2005. Erfarenhet från offentlig förvaltning, bank, läkemedel och handel. Fokus ligger på databasprogrammering, integrering, rapportutveckling och statistisk analys.

Exempel på anställningar och projekt: Stockholms Läns Landsting, Nordea, Quintiles, Givaudan

Tekniker: SAS programvara och lösningar, Unix, Javascript, AJAX, HTML, VBA

 

Jenny Espling
JENNY ESPLING

Erfarenhet av systemutveckling inom SAS Software, från kravinsamling till implementering. Fokus ligger på uppbyggnad och vidareutveckling av datalager, samt rapportering. Arbetar även med teknisk projektledning och utbildning. Har arbetat med SAS i mer än tolv år.

Exempel på anställningar och projekt: Göteborg Stad, SEB, Stockholms Läns Landsting, Tele2, Energimyndigheten, AFA Försäkring, AstraZeneca, Svenska Volkswagen

Tekniker: SAS programvara och lösningar, Unix, MVS, Credit Scoring Solution

 

Per Haglund
PER HAGLUND

Per har arbetat med SAS och Business Intelligence sedan 1998 och hjälper företaget rätt lösningar för sina analysutmaningar, med verktyg som tex SAS Visual Analytics. Fokus ligger på teknisk projektledning och design, samt rådgivning kring arkitektur, migrering och konfigurering.

Exempel på anställningar och projekt: Stockholms Läns Landsting, Hi3G, Skatteverket, Bwin Games, Telia Sonera, Lavastorm Technologies, Visual Wireless, IDS Consulting.

Tekniker: SAS programvara och lösningar, Unix, Oracle, Migrering

 

Anders Hastig
ANDERS HASTIG

Data Warehouse specialist med stor erfarenhet av systemdesign, utveckling, optimering, kravinsamling, implementation och test. Spetskompetens inom Telekom och försäkringsbranschen med bla erfarenhet av problemhantering vid stora volymer data och komplex systemintegration. En driven systemutvecklare som även gillar att jobba med kundkontakt, systemförvaltning, installation och konfigurering av SAS programvara. Har arbetat med SAS sen 1994.

Exempel på anställningar och projekt: AFA Försäkring, Hi3G, Tele2, Stockholms Läns Landsting, Lavastorm Technologies, Visual Wireless, IDS Consulting, Lavastorm Technologies, Telia och Rikspolisstyrelsen.

Tekniker: SAS programvara och lösningar (DI-studio, MGR, SAS-CI, VA m.m.), Oracle, DB2, Informix, Delphi, Pascal, Business Object, Linux/Unix, PC, IBM.

 

Linus Hjorth
LINUS HJORTH

Lösningsarkitekt inom data warehouse och analys. Arbetar i hela utvecklingskedjan och hjälper sina kunder koppla samman behoven med design och konstruktion av lösning. Arkitektur, design, informations- och datamodellering och konstruktion.

Exempel på anställningar och projekt: AFA Försäkring, Telia, ICA, Tele2, Nordea, Handelsbanken

Tekniker: SAS programvara och lösningar, ETL, databasmodellering

Områdesspecialist: Arkitektur & Data Warehouse Kontakta mig →

 

Edward Koser
EDWARD KOSER

Över tio års erfarenhet av arbete med kravhantering, analys, design, och systemutveckling av Data Warehouse och Business Intelligence lösningar. Lång erfarenhet av arbete inom telekomsektorn. Även webbapplikationer och rapportering

Exempel på anställningar och projekt: Tele2, HI3G, Telia, Byggnads, Visual Wireless, Västra Götalandsregionen

Tekniker: SAS programvara och lösningar, Unix, SQL, HTML, CSS, PHP, MySQL, Javascript

 

Jon Laurent
JON LAURENT

Mer än tjugo års erfarenhet av arbete med Data Warehouse och BI-lösningar baserade på SAS Software. Kravhantering, analys, design och systemutveckling. Lång erfarenhet inom bank- och telekomsektorn.

Exempel på anställningar och projekt: SEB, TeliaSonera, Tele2, Visual Wireless, Skattverket, Flera projekt inom IFRS9

Tekniker: SAS programvara och lösningar, DB2, Oracle, Unix, MVS, PL/SQL, MDX

 

Erik Liljeblad
ERIK LILJEBLAD

Erik har lång erfarenhet att arbeta med programvara från SAS inom bank och finans, media och hälsovård. Fokus för närvarande på rapportering i Visual Analytics samt datakvalitet i Data Management Studio. Gedigen erfarenhet av CRM, CI och kampanjhantering.

Exempel på anställningar och projekt: Stockholms läns landsting, Electrolux, SEB, Bonniergruppen

Tekniker: SAS Visual Analytics, Data Integration Studio, Data Management Studio samt Marketing Automation.

 

Pål Lindberg
PÅL LINDBERG

Pål har 20 års erfarenhet av analys, systemdesign och utveckling av Data Warehouse och Business intelligence lösningar. Han har en gedigen bankerfarenhet och har även arbetat med data integration och prognosticering inom Telekom med mycket stora datamängder.

Exempel på anställningar och projekt: Knowit, Tele2, Finansinspektionen, SBAB, Ericsson, ICA, Pensionsmyndigheten

Tekniker: SAS programvara och lösningar, Basel II, Solvency II, XML- och XBRLinläsning.

 

Mattias Moliis
MATTIAS MOLIIS

Specialintresse för visualisering av datalager i form av rapportering och analys och arbetar lika gärna med att bygga upp en BI-lösning som med att förbättra en befintlig.

Exempel på anställningar och projekt: Region Uppsala, Energimyndigheten, SEB, Handelsbanken, ICA, Uppsala Clinical Research, Tele2, TeliaSonera

Tekniker: SAS programvara och lösningar, SQL, HTML, Javascript, Linux, MVS

 

Niclas Nordenberg
NICLAS NORDENBERG

Statistiker och analytiker med fokus på verksamhetens behov. Niclas har ofta roller som systemarkitekt och utvecklare och har drivit flera projekt inom Data Warehouse och Solvens, främst inom Bank- och försäkring.

Exempel på anställningar och projekt: Folksam, Länsförsäkringar, EVRY, Volvofinans.

Tekniker: SAS programvara och lösningar. Solvens II, SAS AML, ETL, Oracle.

 

Andreas Psaros
ANDREAS PSAROS

Lösningsexpert inom SAS Visual Analytics, med internationell erfarenhet. Andreas har också en bakgrund som entreprenör och intraprenör, och har drivit både interna och externa innovativa utvecklingsprojekt inom Big Data och data integration.

Exempel på anställningar och projekt: Bisnode AB, SAS Institute, Swedbank, Telia, Nordea, Ericsson, H&M, Skatteverket.

Tekniker: SAS programvara och lösningar. ETL, Front-end inkl. JavaSript, HTML5, CSS3, PHP mm.

 

Jenny Söderberg
JENNY SÖDERBERG

Jenny har en lång och gedigen erfarenhet inom Business Intelligence. Expertis inom Customer Intelligence, databasdriven marknadsföring, samt deltagit i ett antal projekt inom optimering av kundkommunikation. Arbetar projektorienterat.

Exempel på anställningar och projekt: SAS Institute (Customer Intelligence Busienss advisor), ICA Banken, Nordea, SACO, H&M, Skatteverket

Tekniker: SAS programvara och lösningar, Real-Time Decision Management och Digital Marketing

Områdesspecialist: Customer Intelligence och Marketing Automation. Kontakta mig →

 

Gunnar Temnell
GUNNAR TEMNELL

Driven utvecklare och systemarkitekt som ansvarat för utvecklingen av flera stora system för performance- och quality management. Över tjugo års erfarenhet av projektledning och teamledarskap, med bred internationell erfarenhet från främst Telekomsektorn.

Tekniker: Aircom International. Watchmark inc, Locomotive AB, Visual Wireless AB, AT&T, Telia

Tekniker: SAS programvaror, LTE/UMTS/GSM, Windows, HpUX/SUN solaris, Linux, Oracle, 10+ programmeringsspråk.

 

Lars Tynelius
LARS TYNELIUS

Har lång erfarenhet av BI området och har en stor förståelse för data warehouse-applikationer med inriktning mot arkitektur, behörigheter och skräddarsydda klientlösningar.

Exempel på anställningar och projekt: Nordea, Tre, Skatteverket, SAS Institute, Försäkringskassan, SACO, Tele2, IF, ICA, Stockholm Läns Landsting

Tekniker: SAS programvara och lösningar, Java, GWT, Android, Web 2.0.

 

Rickard Vereby
RICHARD VEREBY

Speciellt intresserad av riskområdet inom finans. Stor erfarenhet av projektledning, och arbetar gärna med hela projektcykeln från verksamhetens behovsanalys till implementering, test och förvaltning.

Exempel på anställningar och projekt: Swedbank, Telia System, Telia Mobile, Visual Wireless

Tekniker: SAS programvara och lösningar, Unix, Basel I, Basel II

 

Mattias Westin
MATTIAS WESTIN

Mattias har gedigen erfarenhet inom både behovsanalys, design och implementation, och arbetar även med dataintegration. Fokus ligger på applikationsutveckling av processtöd som tex budget och prognosrapporter, med erfarenhet från både finans, telekom, och offentlig sektor.

Exempel på anställningar och projekt: Swedbank, Nordea, TeliaSonera, LMC, Social Medicin, UCR, ICA, H&M, SACO, Stockholms Läns Landsting, Visual Wireless

Tekniker: SAS programvara och lösningar, AJAX, HTML, UNIX, SAS ABM, ABC.

Martin Wiesgickl
MARTIN WIESGICKL

Tjugo års erfarenhet av kravhantering, analys, design och utveckling av Data Warehouse och Business Intelligence. Spetskompetens inom Telekom med bla erfarenhet av problemhantering vid stora volymer data och komplex systemintegration.

Exempel på anställningar och projekt: Tre, ICA-Banken, Saco, Tele2, Telia Sonera, Visual Wireless

Tekniker: SAS programvara och lösningar, HTML CSS, Ajax, JavaScript, PHP, MySQL

Gäller det SAS så har vi kompetensen!

Våra konsulter behärskar SAS lösningar på alla etablerade plattformar. Vi har specialister på alla förekommande operativsystem, databaser och teknologier.

Vi hjälper dig hitta rätt konsult. Kontakta oss →

Send this to a friend