Infotalk

Blog Posts: Infotalk
Var vill du leva

Var vill du leva

20 oktober Infotrek

Infotrek vann SAS tävlingen ”Hack for SAS 2015” med den interaktiva tjänsten ”Var vill du leva”. Tjänsten låter dig avgöra var du vill bosätta dig utifrån fakta om Sveriges kommuner...

Att stegvis konvertera ett datalager i 3NF till data vault

07 oktober Linus Hjorth

  Introduktion - 3NF till DV? Data vault identifieras alltmer som den bästa datamodelleringstekniken för datalager. Några av orsakerna till detta är: - Flexibilitet: utöka ditt datalager utan att behöva...

Infotrek hjälper NASA förstå solen

26 augusti Ylva Andersson

Idag är vi glada för ännu en Infotrekare som fått stor uppmärksamhet internationellt. Siavoush Mohammadi är liksom Linus senast, en av våra flitigaste bloggare, och befinner sig nu på Joint...

Image - VA Quickstart

VA Quickstart – Öppna för den analytiska organisationen på tio dagar.

03 juli Saiam Mufti

SAS Visual Analytics öppnar för helt nya arbetssätt. Det har sagts ett par gånger, men de som provat med oss överraskas alltid av hur mycket VA kan förändra hur vi...

Send this to a friend