Infotalk

Infotrek hjälper NASA förstå solen

26 augusti Ylva Andersson

Idag är vi glada för ännu en Infotrekare som fått stor uppmärksamhet internationellt. Siavoush Mohammadi är liksom Linus senast, en av våra flitigaste bloggare, och befinner sig nu på Joint Statistical Meetings (JSM) i Washington. Många har säkert läst Sias populära blogginlägg om samarbetet med NASA-forskaren Lars Daldorff, och nu har de presenterat en gemensam vetenskaplig poster på konferensen. Forskningen om solens eruptioner är viktig eftersom de resulterande partikelstormarna kan ställa till enorm skada i vårt högteknologiska samhälle. DN skrev nyligen om detta.

Det framgångsrika projektet har undersökt hur verktyg från affärsdatavärlden, i detta fall SAS Visual Analytics, kan tillämpas inom vetenskaplig forskning. I projektet användes explorativ analys för att dra insikter ur mycket stora datamängder. När vi talar med Sia är han fortfarande kvar på konferensen:

 

- Sia, du har ju sedan tidigare en egen bakgrund inom forskning, hur känns det att få återknyta hit i din nya roll?

Det har varit jätteroligt! Det är en helt ny typ av utmaning som gett massor av input och idéer framåt. Tidigare har det antingen handlat ”bara om fysiken” eller ”bara om ”data”. Nu har mitt fokus legat på kommunikationen där i mellan. Det har handlat om att lyssna öppet och förstå forskarnas behov, och även om att lyckas förklara värdet av vad man gör.

 

- Ditt senaste blogginlägg och det som skrivits om ert arbete handlar om hur explorativa verktyg skapar nya möjligheter inom forskningen. Vad tar du med dig tillbaka till ditt jobb som konsult?

Oj, det finns mycket! Här på konferensen har det varit många väldigt tekniska samtal om vad folk försöker göra inom Big Data. Oavsett om det gäller cancerforskning, rymden, eller sociala studier så är det samma typ av frågor man försöker lösa. I stället för tabeller handlar plötsligt allt om relationer. Det är ett spännande skifte mot mer fokus på mönster och sammanhang. Inom forskningen är man mer öppna för den här typen av explorativt arbete.

Ta tex genetiken, där man behöver se hur olika grupper av gener är relaterade till varandra. Här finns stora likheter med hur Facebook arbetar. Nu behöver vi komma ned från den höga matematiska nivån, och göra lösningar tillgängliga för fler. Om ett par år tror jag vi kommer att se färdiga verktyg för den här typen av tillämpningar.

 

- Hur ser NASA på ditt och Lars projekt? Vad tar de med sig framåt?

Jag tror det varit en ögonöppnare. NASA har förstått att de inte bara kan sitta själva och råkoda sina egna lösningar från grunden. Vi har tex talat med forskare vid Arecibo, världens största radioteleskop. De vill finna nya sätt att arbeta med kombinationer av existerande verktyg och paket.

Jag tror vi alla behöver våga gå ur vår komfortzon och finna synergier med andra användningsområden.

 

- Det här gäller kanske inte bara forskningen, utan även affärsvärlden. Hur kan vi som konsulter hjälpa våra kunder finna de här synergierna du nämner?

Det är ett slags skifte på gång även här. Inom affärsvärlden ser vi rollen Data Scientist växa fram. Människor som har både en specifik ämneskunskap och god förståelse för statistik och data. Vi behöver den här typen av gränsöverskridande roller som nav i arbetet. Någon som kan lyssna, tolka, och sätta ihop rätt team för en utmaning.

Jag tror vi konsulter ofta är lite för förälskade i våra formler och våra data. I stället behöver vi flytta fokus till betydelser. Vi behöver bli allt bättre på att förstå behoven bakom. Inte stoppa vid att finna mönster i våra grafer, utan hjälpa kunden se vad mönstret innebär.

 

- Det låter som den roll du själv haft i forskningsprojektet. Hur bygger man upp den här typen av kompetens i konsultrollen?

Det här hör på många sätt samman med erfarenhet, att förstå värdet av vad vi gör. På Infotrek var det tex en självklarhet att jag skulle få ta det här steget åt sidan, och jobba med något helt annat en period. Det beror inte bara på att vi har stor frihet rent organisatoriskt, utan också på att alla hos oss ser värdet av ny input och nya tankar. Jag har fått väldigt mycket stöd och hjälp av mina kollegor.

 

Fortsätter samarbetet med NASA?

Ja det tror jag. Vi har satt bollen i rullning, och har många spännande idéer på gång!

Ylva Andersson

Ylva är Infotreks VD och van att leda större projekt med flera utvecklare. Systemarkitekt och teknisk projektledare som hanterar både verksamhetens behov och IT-sidans krav på god förvaltningsbarhet.

Finns inga kommentarer för detta inlägg

Lämna en kommentar
  •  

    Send this to a friend