Infotalk

SAS VA Competency Badge

Infotrek först i Norden med full kompetens inom SAS Visualization!

13 december Ylva Andersson

Infotrek har Sveriges tyngsta samlade SAS-kompetens och fortsätter satsa på utbildning för att vara en heltäckande partner för våra kunder. Förra året blev vi Sveriges första SAS Gold Partner och nu är vi också först med SAS’ Visualization competency badge.

Vad kan certifieringarna betyda för våra kunder?

Infotrek är det första partnerföretaget i Norden med bevisad kompetens inom samtliga delar av visualiseringsområdet, från teknisk försäljning, genom programmering och konfigurering, till implementering och administration. Infotrek har seniora konsulter med bred kompetens och det nya systemet med verifierade kompetenser är en möjlighet att visa vår expertis för nya kunder. Det blir tydligt att vi kan hjälpa dem hela vägen genom införandet av SAS Visual Analytics.

Guldpartnerskapet har gett oss nya, mer direkta kontaktvägar inom SAS och ett större handlingsutrymme. Vi kan agera snabbare och erbjuda mer heltäckande lösningar för våra kunder när man tex vill komma snabbt igång med nya SAS-produkter.

Nu fortsätter vi satsa på kompetens för att behålla ledningen!

Infotrek är inte ett av de stora konsultbolagen, men vi har både bredd och spets inom SAS produkter och lösningar. Vi har ett tydligt fokus och det är skälet till investeringarna i att lära oss om nya lösningar så snabbt som möjligt. Nästa fokusområde är att spetsa vår kompetens inom Customer Intelligence. Två av våra konsulter var på SAS CI 360 Boot Camp den här veckan som en del av specialiseringsprogrammet inom CI, så det här är på gång!

En annan stor satsning var när hela företaget åkte till SAS huvudkontor i Cary i våras för att lära oss om Viya. Det är viktigt för oss att kunna utvärdera nya produkter innan de når ut till våra kunder, och vi ville ha ett starkt försprång inför tredje generationen av SAS!

Nu ska vi fortsätta hålla oss vid frontlinjen inför utrullningen av den nya plattformen och till våren åker hela Infotrek till SAS Global Forum i Denver! SAS Viya öppnar flera nya möjligheter, men kan också innebära betydande förändringar för kunder med stora plattformar. Vi ska vara goda rådgivare och säkra utförare genom den här omställningen.

Hör av dig om du också ska till Denver, så kan vi mötas upp där!

Ylva Andersson

Ylva är Infotreks VD och van att leda större projekt med flera utvecklare. Systemarkitekt och teknisk projektledare som hanterar både verksamhetens behov och IT-sidans krav på god förvaltningsbarhet.

Finns inga kommentarer för detta inlägg

Lämna en kommentar
  •  

    Send this to a friend