Data Warehouse Audit

Data Warehouse Audit

Ineffektiv lagring, dåligt underhållen arkitektur och bristande rutiner kostar tid och pengar. Våra erfarna konsulter vet vad som sänker prestandan i stora system. Infotreks Data Warehouse Audit är en helhetslösning för genomgång av din organisations BI-miljö utifrån väl beprövad best practice.

Syftet är att identifiera förbättringsområden och ge konkreta förslag på hur systemets prestanda kan optimeras. Genomgången dokumenterar systemets delar och höjer medvetenheten om hur det egna systemet är uppbyggt, vilket förenklar framtida ändringar, felsökning och utbyggnad.

FÖLJANDE ANALYSPUNKTER INGÅR I PAKETET:

  • licensutnyttjande
  • Krav och visionsuppfyllelse
  • Data Warehouse-arkitektur
  • Tillgänglighetsanalys
  • Prestanda (ETL och BI)
  • Säkerhet och behörighet - övergripande genomgång. Kan avgöra om behov finns för en komplett behörighetslösning. Läs mer om Permissions Management →
  • Dokumentation
  • Förvaltningsanalys
← Åter till sidan Paketerade Tjänster

Send this to a friend